| | vivaspb.com | finntalk.com

План роботи служби охорони праці на 2019 рік

Місяць

Заходи

Січень

Підписання угоди з ОП на новий календарний рік.

Контроль за журналами реєстрації інструктажів з безпеки з учнями.

Звіт з травматизму.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Лютий

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль стану засобів індивідуального захисту, електроінструменту.

Березень

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з охорони праці у майстернях обслуговуючої праці та трудового навчання.

Контроль журналів реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці.

Квітень

Проведення тижня ОП.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Звіт з травматизму.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Травень

Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями, виконання заходів, передбачених актами.

Проведення навчання з електробезпеки (ІІІ група).

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Наказ про підготовку до нового навчального року.

План організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року.

Нарада з ОП.

Перегляд і доповнення інструкцій з ОП.

Підготовка розділу «Охорона праці» до плану роботи НВК на наступний навчальний рік.

Підготовка документації з охорони праці для пришкільного табору.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Червень

Контроль ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Оформлення акта про виконання угоди з ОП.

Липень

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні ремонту.

Забезпечення нормативними документами з охорони праці.

Надання методичної допомоги при складанні інструкцій з ОП.

Серпень

Перегляд програм вступного, первинного інструктажу.

Контроль стану протипожежних засобів.

Перегляд положень, що діють у НВК.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі.

Контроль забезпечення робочих місць засобами захисту.

Контроль проведення інструктажів на робочому місці.

Перевірка ЗІЗ (акти, протоколи).

Контроль стану охорони праці та оформлення актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах.

Перевірка надійності кріплення спортивного обладнання.

Контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними актами.

Контроль наявності плану заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Огляд освітлення.

Контроль наявності акта опосвідчення технічного стану електроустановок.

Контроль забезпечення миючими і знешкоджувальними засобами.

Контроль забезпечення спецодягом.

Коректування правил внутрішнього трудового розпорядку, погодження з профкомом.

Складання графіка адміністративно-громадського контролю на навчальний рік.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Проведення навчання з класними керівниками за програмою вступного інструктажу з учнями.

Вересень

Проведення вступного інструктажу з ОП.

Забезпечення новоприйнятих працівників посадовими інструкціями.

Накази про призначення відповідальних за пожежну і електробезпеку, за організацію роботи з охорони праці в НВК та структурних підрозділах.

Накази про призначення комісії з перевірки знань, з технічного огляду будівель і споруд.

Контроль проведення інструктажів з цивільного захисту (журнали).

Ознайомлення працівників з наказом про організацію роботи з ОП.

Забезпечення вахти списком необхідних телефонів і адрес.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з ОП та БЖД.

Проведення навчання новоприйнятих працівників з питань ОП.

Інформаційне забезпечення ОП.

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Наказ про протипожежний режим.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Жовтень

Звіт з травматизму.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Контроль підготовки НВК до роботи в зимових умовах.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Заняття з користування первинними засобами пожежогасіння.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Листопад

Проведення навчання з ОП для всіх працівників.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Контроль стану такелажних засобів.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Грудень

Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків з учнями, виконанням заходів, передбачених актами.

Оформлення акта про виконання угоди з питань ОП.

План заходів з ОП на наступний календарний рік.

План заходів з ПБ на наступний календарний рік.

Обов’язковий медогляд працівників.

Наказ за підсумками року про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Складання плану роботи служби охорони праці на наступний рік.

 

Додаток 1

до наказу директора Луцького НВК № 9

210-одвід 30.08.2019 р.

 

ГРАФІК

проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у Луцькому НВК № 9 на 2019-2020 н.р.

№ з/п

Предмет контролю

Терміни

Відповідальні особи

1

Перевірка стану робочих місць учнів, справності обладнання, пристосувань та інструментів, виявлення відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці до початку навчання.

щоденно

Вчителі-предметники

2

Перевірка стану справ з охорони праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортзалах та на інших навчально-виробничих ділянках

30.09.2019,

30.10.2019,

29.11.2019,

27.12.2019,

27.01.2020,

27.02.2020,

27.03.2020,

27.04.2020,

27.05.2020

Лігоцька Н.П.,

Гаврук В.О.,

завідувачі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів

3

Контроль стану охорони праці в НВК

29.11.2019,

27.02.2020,

27.05.2020

Дубина О.Д.,

Братущак І.Г.,

Ходомай В.П.

Коновалюк Ю.В.

4

Обговорення результатів перевірки на нарадах при директорові, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації та профспілки НВК

протягом року

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П., Братущак І.Г.

 

 

Президент школи-ліцею

prezident Chklarukna sayt

Шклярук Анна, учениця 10-Ф класу

 

Структура учнівського парламенту


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів

Луцького НВК №9

з питань комп’ютеризації та інформатизації

навчально-виховного процесу

на 2016-2017 н.р.

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

 

1.             

Продовжити роботу педагогічного та учнівського колективів у режимі експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня  за темо «Методологія педагогічного проектування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичнного циклу в старшій школі»(2 рік)

Протягом року

Дубина О.Д.,

заступники директора,

голови методичних об’єднань

2.             

Забезпечити участь учителів інформатики в роботі міської опорної школи з питань комп’ютеризації навчального процесу та впровадження нових інформаційних технологій.

Відповідно до графіка управління освіти,

4 рази в рік

Лігоцька Н.П.,

учителі інформатики

3.             

Практикувати дистанційне навчання  та здачу сертифікаційного тесту за програмою «Курс цифрових технологій» від Microsoftвчителів школи, що атестуються.

січень-лютий

2017р.

Лігоцька Н.П.,

Чаус М.Л.,

Янчук О.М.

4.             

Забезпечити повноцінне функціонування веб-сайту НВК за адресою www.nvk-9.lutsk.ua. Оновити інформацію на основних розділах сайту, розміщувати новини з життя закладу.  

До 01.10.2016р., постійно протягом року

Лігоцька Н.П.,

Лабнюк О.М., голови методичних обєднань

5.             

Продовжити викладання спецкурсів з інформатики «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Інтернету», «Основи програмування», курсу інформаційних технологій  у 10-11 класах.

З 01.09.2016

Лігоцька Н.П.,

вчителі інформатики

 

6.             

Продовжити використання  ПЗНП протягом навчального року на базі комп’ютеризованих предметних кабінетів, кабінетів інформатики №29, 30, КІІКТ №68.

 

Протягом року

Лігоцька Н.П.,

Сагайдак В.В.,

Чаус М.Л.,

вчителі-предметники

7.             

Поновити комп’ютерні бази даних вчителів і учнів НВК.

До 01.11.2016

Лігоцька Н.П.,

Волинець Я.Ю.,

класоводи, класні керівники

8.             

Забезпечити участь у міській та обласній виставці педагогічних технологій.

Березень- травень

2017

Лігоцька Н.П.

Чаус М.Л.,

голови методичних обєднань

9.             

Індивідуальна робота з обдарованими дітьми по підготовці до олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів з інформатики та базових дисциплін з використанням Інтернет-ресурсів на базі кабінетів інформатики №29, 30, КІІКТ №68, предметних кабінетів, підключених до мережі Інтернет.

Постійно, протягом року

Лігоцька Н.П.,

голови методичних обєднань,

 вчителі-предметники

10.        

Поповнити кабінети інформатики підручниками та посібниками відповідно до вимог програм, фаховою літературою з предмета.

Протягом року

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П.,

завідувачі

кабінетами

11.        

Передплатити  періодичну фахову пресу  з інформатики.

До 01.11.2016

Дубина О.Д.,

Ігнатович Н.Л.,

вчителі інформатики

12.        

Забезпечити доступ шкільної мережі до мережі Інтернет. Продовжити функціонування електронної пошти закладу та електронного документообігу. Підключити до мережі Інтернет  комп’ютеризовані предметні кабінети.

Постійно, протягом року

Дубина О.Д.

Лукавий П.М.,

Волинець Я.Ю.,

зав.кабінетами

 

13.        

Забезпечити підключення та функціонування шкільної бібліотеки у мережі Інтернет.

Протягом року

Ігнатович Н.Л.,

Лукавий П.М.

14.        

Взяти участь у  ІІ Всеукраїнській олімпіаді з інформаційних технологій, Волинській обласній інтернет-олімпіаді з програмування, інтернет-мультимедійних проектах, інтернет-конкурсах  від фірми ІNТЕL, MICROSOFT.

Протягом року, відповідно до графіка

Лігоцька Н.П.,

вчителі інформатики,

голови предметних комісій

15.        

Залучити до навчання вчителів-предметників за тренінг-курсом  “Інтел. Навчання для майбутнього(v.10.0)”.

Протягом року

Лігоцька Н.П.

Лабнюк О.М.

16.        

Регламентувати роботу кабінетів інформатики №29,30, інформаційно-комунікаційних технологій №68 з врахуванням годин для індивідуальної роботи вчителів, проведення  уроків з інших базових предметів, консультацій для вчителів-предметників, апробації ПЗНП, інтернет-годин для вчителів та учнів.

До

 01.10.2016

Лігоцька Н.П.,

Лабнюк О.М.,

Волинець Я.Ю.,

Янчук О.М.,

Лукавий П.М.

17.        

Розвиток інформаційно-освітнього простору закладу: проведення семінарів, відкритих уроків та позакласних занять у рамках «Декади інноваційного уроку»,  Тижня молодого педагога,  творчого звіту вчителів, що атестуються, виховних годин, загальношкільних свят, захисту педагогічних та учнівських портфоліо тощо.

Протягом року

Заступники директора,

учителі школи

18.        

Продовжити  вивчення інформатики у початковій школі за програмою «Сходинки до інформатики». Забезпечити участь учнів в  ІІІ Малій олімпіаді з інформатики.

Протягом року,

березень 2017

Лігоцька Н.П.,

Лабнюк О.М.,

Винник О.В.

19.        

Розпочати вивчення інформатики у 8 класах, продовжити вивчення інформатики у 5,6,7 класах за новим Державним стандартом, розпочати вивчення  навчального предмета «Інформаційні технології» у 9-х класах,  продовжити вивчення  навчального предмета «Інформаційні технології» у 10,11 класах. Придбати необхідну літературу для викладання предметів за відповідними програмами.

З 01.09.2016р.

Лігоцька Н.П.,

вчителі інформатики

20.        

Інсталювати вільне програмне забезпечення та ПЗ навчального призначення на ПК предметних кабінетів та ПК каб. №29, 30, 68.

До 01.11.2016

Лабнюк О.М.,

Волинець Я.Ю.,

Лукавий П.М.,

Янчук О.М.

21.        

Активізувати роботу щодо впровадження дистанційного навчання  для учнів  з  використанням онлайнових освітніх ресурсів вчителів, веб-сайту НВК.

Протягом року

Лігоцька Н.П.,

Лабнюк О.М.,

вчителі-предметники

22.        

Обладнати кабінет інформатики для початкової школи, здійснити ремонт електромережі в каб.№29 з метою підключення настільних ламп.

До 01.11.2016

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П.,

Винник О.В.,

Лабнюк О.М.

23.        

Регламентувати роботу кабінету №31 з врахуванням індивідуальної роботи вчителів із засвоєння методики роботи з мультимедійною дошкою, проведення уроків інших шкільних дисциплін з використанням мультимедійної дошки та інтерактивних методик навчання.

До 01.10.2016

Лігоцька Н.П.,

Федорович Т.І.,

вчителі- предметними

24.        

Розпочати роботу закладу та педагогів в мережі «Партнерство в навчанні», конкурсах фахової майстерності від Microsoft, продовжити процес електронної атестації педагогів.

Протягом року

Лігоцька Н.П.,

Чаус М.Л.,

вчителі-предметники

25.        

Забезпечити стабільну роботу закладу у проекті «Україна. ІСУО»

З 01.09.2016 р.

Протягом року

Лігоцька Н.П.,

вчителі інформатики

 

 

 

Дочірні категорії