| | vivaspb.com | finntalk.com

Рекомендації учителям-предметникам у роботі з п’ятикласниками

 

1.       Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п’ятикласників у виборі термінології, доборі методичних прийомів.

2.       Не перевантажуйте учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

3.       Стежте за темпом уроку – високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал.

4.       Налагоджуйте емоційний контакт з класом.

5.       На засіданнях методичних об’єднань, класних та шкільних нарадах відпрацюйте єдині вимоги до учнів (дотримуйтесь єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінювання).

6.       Продовжуйте розвиток та формування ключових компетентностей дітей.

7.       Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів.

8.       Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання учня. Оцінка досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню.

9.       Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнюйте Катерину і Миколу, а порівнюйте Миколу сьогодні і вчора).

10.  Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу і роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постійно аналізуйте «плюси» і «мінуси» у своїй роботі.

11.  Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально.

 

12.  Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо. Виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням особистісних досягнень кожного учня.