| | vivaspb.com | finntalk.com

Це треба знати кожному!

План роботи служби охорони праці на 2018 рік

Місяць

Заходи

Січень

Підписання угоди з ОП на новий календарний рік.

Контроль за журналом цільових інструктажів з безпеки з учнями.

Звіт з травматизму.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Лютий

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль стану засобів індивідуального захисту, електроінструменту.

Березень

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль журналу реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці.

Квітень

Проведення тижня ОП.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Звіт з травматизму.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Травень

Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями, виконання заходів, передбачених актами.

Проведення навчання з електробезпеки (ІІІ група).

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Наказ про підготовку до нового навчального року.

План організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року.

Нарада з ОП.

Перегляд і доповнення інструкцій з ОП.

Підготовка розділу «Охорона праці» до плану роботи НВК на наступний навчальний рік.

Підготовка документації з оїхорони праці для пришкільного табору.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Червень

Контроль ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Оформлення акта про виконання угоди з ОП.

Липень

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні ремонту.

Забезпечення нормативними документами з охорони праці.

Надання методичної допомоги при складанні інструкцій з ОП.

Серпень

Перегляд програм вступного, первинного інструктажу.

Контроль стану протипожежних засобів.

Перегляд положень, що діють у НВК.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі.

Контроль забезпечення робочих місць засобами захисту.

Контроль проведення інструктажів на робочому місці.

Перевірка ЗІЗ (акти, протоколи).

Контроль стану охорони праці та оформлення актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах.

Перевірка надійності кріплення спортивного обладнання.

Контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними актами.

Контроль наявності плану заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Огляд освітлення.

Контроль наявності акта опосвідчення технічного стану електроустановок.

Контроль забезпечення миючими і знешкоджувальними засобами.

Контроль забезпечення спецодягом.

Коректування правил внутрішнього трудового розпорядку, погодження з профкомом.

Складання графіка адміністративно-громадського контролю на навчальний рік.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Проведення навчання з класними керівниками за програмою вступного інструктажу з учнями.

Вересень

Проведення вступного інструктажу з ОП.

Забезпечення новоприйнятих працівників посадовими інструкціями.

Накази про призначення відповідальних за пожежну і електробезпеку, за організацію роботи з охорони праці в НВК та структурних підрозділах.

Накази про призначення комісії з перевірки знань, з технічного огляду будівель і споруд.

Контроль проведення інструктажів з ПБ (журнали).

Ознайомлення працівників з наказом про організацію роботи з ОП.

Забезпечення вахти списком необхідних телефонів і адрес.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з ОП та БЖД.

Проведення навчання новоприйнятих працівників з питань ОП.

Інформаційне забезпечення ОП.

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Наказ про протипожежний режим.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Жовтень

Звіт з травматизму.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Контроль підготовки НВК до роботи в зимових умовах.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Заняття з користування первинними засобами пожежогасіння.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Листопад

Проведення навчання з ОП для працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Контроль стану такелажних засобів.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Грудень

Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків з учнями, виконанням заходів, передбачених актами.

Оформлення акта про виконання угоди з питань ОП.

Проведення навчання з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу.

План заходів з ОП на наступний календарний рік.

План заходів з ПБ на наступний календарний рік.

Обов’язковий медогляд працівників.

Наказ за підсумками року про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Складання плану роботи служби охорони праці на наступний рік.

Графік перевірок стану умов та безпеки праці

у структурних підрозділах НВК № 9

на 2018 рік

 

Дата

Підрозділ

Предмет перевірки

12.01.2018

Усі навчальні кабінети

Стан умов та безпеки праці, наявність необхідної документації з охорони праці

18.01.2018

Кафедра виховної роботи

Журнали цільових інструктажів з охорони праці та безпеки для учнів

26.02.2018

Кабінети підвищеної небезпеки, майстерні, спортзали

Стан умов та безпеки праці, журнали адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці

16.03.2018

Навчальна, господарська частина

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

15.05.2018

Навчальна частина

Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, виконання заходів, передбачених актами

18.05.2018

Усі приміщення НВК

Стан приміщень, будівель та інженерних мереж для планування заходів з підготовки до нового навчального року

25.05.2018

Кабінети підвищеної небезпеки, майстерні, спортзали

Стан умов та безпеки праці, журнали адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці

17.08.2018

Усі приміщення

Стан освітлення, електромереж, первинних засобів пожежогасіння, відповідність приміщень державним санітарним правилам і нормам, журнал обліку первинних засобів пожежогасіння

28.08.2018

Господарська частина

Наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях; забезпечення працівників засобами захисту; миючими та знешкоджувальними засобами; журнал обліку засобів індивідуального захисту; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту

31.08.2018

Кабінети підвищеної небезпеки, майстерні, спортзали

Наявність необхідних інструкцій, нормативних документів з охорони праці, журналів, стан вогнегасників, аптечок, стан умов та безпеки праці

14.09.2018

Усі приміщення НВК

Стан приміщень, будівель та інженерних мереж, готовність до опалювального сезону

28.09.2018

Кабінети підвищеної небезпеки, майстерні, спортзали

Журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці

01.10.2018

Господарська частина

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки

26.11.2018

Кабінети підвищеної небезпеки, майстерні, спортзали, господарська частина

Стан умов та безпеки праці, журнали адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, журнал обліку та огляду такелажних засобів

21.12.2018

Навчальна частина

Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, виконання заходів, передбачених актами

ГРАФІК

проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у Луцькому НВК № 9 на 2017-2018 н.р.

 

№ з/п

Предмет контролю

Терміни

Відповідальні особи

1

Перевірка стану робочих місць учнів, справності обладнання, пристосувань та інструментів, виявлення відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці до початку навчання.

щоденно

Вчителі-предметники

2

Перевірка стану справ з охорони праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортзалах та на інших начально-виробничих ділянках

29.09.2017,

27.10.2017,

27.11.2017,

27.12.2017,

26.01.2018,

26.02.2018,

26.03.2018,

26.04.2018,

25.05.2018

Лігоцька Н.П.,

Гаврук В.О.,

завідувачі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів

3

Контроль стану охорони праці в НВК

27.11.2017,

26.02.2018,

25.05.2018

Дубина О.Д.,

Братущак І.Г.,

Коновалюк І.М.

Коновалюк Ю.В.

4

Обговорення результатів перевірки на нарадах при директорові, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації та профспілки НВК

протягом року

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П., Братущак І.Г.

Склад учнівського парламенту

 

Структура учнівського парламенту

 

ПЛАН РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

на  2016 – 2017 навчальний рік 

ВЕРЕСЕНЬ

1.     Підсумки роботи парламенту за 2015 – 2016 навчальний рік.

2.     План роботи парламенту на 2016–2017 навчальний рік. Банк цікавих пропозицій.

3.     Розподіл обов’язків серед членів парламенту (вибір голови, формування складу центрів).

4.     Визначення завдань щодо роботи центрів парламенту. Пам’ятка центрам парламенту.

5.     Проведення місячників «Співучасть у долі дитини», «Повторення і вивчення правил для учнів», «Правил безпеки дорожнього руху».

6.     Проведення зборів у класах. Вибір командира класу, розподіл доручень, ведення документації, залучення до занять у гуртках.

7.     Організація членами парламенту та радою командирів відзначення у школі Дня працівника освіти. Випуск вітальних газет, святковий концерт.

8.     Розробка положень про організацію конкурсу «Зразковий клас».

9.     Проведення шкільних акцій «Чисті двір, вулиця, місто  - чиста Україна», «Здай батарейку – збережи планету».

 

ЖОВТЕНЬ

1.     Підсумки проведення місячника «Співучасть у долі дитини».

2.     Визначення основних напрямків роботи в рамках місячника «Милосердя», шефська робота юних добродійників, вітання вчителів-пенсіонерів.

3.     Проведення заходів до відзначення 14 жовтня – Дня Захисника України.

4.     Підведення результатів проведених рейдів-перевірок центром «Захисту прав дитини».

5.     Операція «Турбота», «Твори добро задля самого себе».

6.     Проведення шкільних акцій «Чисті двір, вулиця, місто  - чиста Україна», «Здай батарейку – збережи планету».

 

ЛИСТОПАД

1.      Робота членів парламенту з питання профілактики правопорушень учнів. Організація учнів НВК на участь у місячнику «Вивчаємо закон». Роль центру «Наука» у цій роботі.

2.      Провести шкільну акцію «Свіча пам’яті».

3.      Проведення заходів до відзначення 21 листопада – Дня Гідності та Свободи.

4.      Організація конкурсу учнівських плакатів «Мої права та обов’язки»

5.      Робота центру «Наука» з учнями, які одержали бали низького рівня,  нерегулярно виконують письмові домашні завдання.

6.      Організація шкільного конкурсу «Кращий щоденник».

ГРУДЕНЬ

1.       Проведення місячника «Звичаї нашого народу».

2.       Проведення новорічних ранків, новорічних вечорів та бал-маскараду для учнів 1-11 класів.

3.       Участь в шкільних гуртках та позашкільних установах.

4.       Звіт голови центру «Дозвілля» про підготовку до новорічних вечорів та ранків.

5.       Підведення підсумків операції «Ялинка» (краще оформлення кабінету до новорічних та різдвяних свят).

6.       Організація конкурсу інформаційного бюлетеня «Ні! СНІДу».

7.       Конкурс на кращу вітальну газету до Дня Святого Миколая та Нового року.

 

СІЧЕНЬ

1.     Підведення підсумків роботи парламенту за І семестр.

2.     Планування роботи на ІІ семестр. Обговорення пропозицій. Затвердження плану.

3.     Організація конкурсу листівок до Дня Соборності України.

 

ЛЮТИЙ

1.  Проведення в рамках місячника “Ми – лучани” акції по вшануванню ветеранів, які визволяли Луцьк від німецько-фашистських загарбників.

2.  Проведення заходів до відзначення річниці Революції Гідності.

3.  Проведення конкурсу газет до Дня визволення Луцька від німецько-фашистських загарбників.

4.  Звіт командирів 10 – 11 класів про стан відвідування учнями уроків та успішності у класі.

5.  Організація конкурсу валентинок до Дня Закоханих.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.       Проведення конкурсу читців поезії Т.Г.Шевченка «Невмируще слово Кобзаря» в рамках місячника «Української культури».

2.       Результати проведення рейдів-перевірок щоденників, зовнішнього вигляду, змінного взуття.

3.       Підготовка до творчого звіту колективів художньої самодіяльності «В життя – через красу».

4.       Організація конкурсу вітальних газет до Міжнародного жіночого дня                      8 Березня. Розважальна програма «Чарівна україночка».

 

КВІТЕНЬ

1.       Проведення акції «Краса своїми руками» в рамках місячника екології (благоустрій території школи, впорядкування квітників, озеленення коридорів).

2.       Проведення конкурсу на кращу листівку «Україна – єдина країна» та конкурсу плакатів «Збережемо природу Батьківщини».

3.       Результати рейдів по збереженню шкільного майна, електроенергії.

4.       Виставка композицій «Великодня писанка».

5.       Випуск бюлетенів до Всесвітнього Дня Землі

6.       Проведення шкільних акцій «Чисті двір, вулиця, місто  - чиста Україна», «Здай батарейку – збережи планету».

 

ТРАВЕНЬ

1.      Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають у мікрорайоні школи.

2.      Організація екологічної акції в рамках Європейського Дня парків.

3.      Проведення класних родинних свят «Українському роду нема переводу» присвячених Дню матері.

4.      Організація конкурсу на кращу листівку – привітання до Дня матері.

5.      Проведення підсумків конкурсу «Зразковий клас школи НВК № 9»

6.      Аналіз успішності в навчанні та рівень підготовки учнів до державної атестації.

7.      Підведення підсумків роботи за програмою «Ми - господарі рідного міста»

 

  

Заступник директора

з виховної роботи                                                                О.І.Крутова