| | vivaspb.com | finntalk.com

СТРУКТУРА  ВИХОВНОЇ РОБОТИ НВК № 9           

СТРУКТУРА  ВИХОВНОЇ РОБОТИ НВК № 9                      

на 2017-2018 навчальний рік                               

                                                                                                                                

 МЕТА: Формування в учнів громадянської компетентності шляхом поширення ідей патріотизму, гуманізму, толерантності, європейських цінностей; залучення школярів до вивчення історичного минулого, духовної спадщини, культури, традицій та звичаїв українського народу; пропагування сучасної національної ідеї, виховання особистості, здатної до захисту та розбудови Батьківщини.

 

ПРОБЛЕМА: Забезпечення прав

і соціальних гарантій розвитку дітей

 

ПРОБЛЕМА: Організація ефективної виховної роботи в школі

 

ПРОБЛЕМА:

Робота психолого-педагогічного всеобучу

 

ПРОБЛЕМА: Організація ефективної роботи учнівського самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:

1.     Дати ґрунтовні знання учням про права та обов’язки.

2.     Підтримка соціально-незахищених категорій дітей.

 

 

Завдання:

1.         Виявлення проблемних питань.

2.         Створення умов для розвитку творчої особистості

3.         Формування особистості з високим рівнем правових знань, патріота, дбайливого господаря школи, міста.

 

Завдання:

1.     Проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками.

2.     Налагодження постійних педагогічних стосунків з батьками вихованців.

3.Спільне вироблення ефекти-вних методів впливу на дітей.

 

Завдання:

1.                Розширення  спільної діяльності вчителів та учнів як єдиного колективу.

2.                Сприяння розвитку учнівської ініціативи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування учнів

(травень, вересень)

 

Співпраця з СНУ ім. Лесі Українки, ЛНТУ

 

Батьківські збори:

-   класні;

-      за паралелями;

-      загальношкільні конференції

 

Робота вчителів-консультантів

Співпраця з Волинським краєзнавчим музеєм

Створення соціального паспорту школи (вересень)

Формування творчої групи з виховної проблеми школи

Учнівський Парламент

Діагностика класних колективів

Консультпункт для батьків «Мене турбує...»

Просвітницький тренінг за участю підлітків – інструкторів за методикою  «рівний-рівному»  (810 кл)

Анкетування учнів, учителів, батьків

Робота класних батьківських комітетів

Рада командирів

Вивчення рівня вихованості

Психолого-педагогічний всеобуч батьків

Психолого-педагогічні консиліуми (5 класи)

Спілка школярів-активістів

Центр “Турбота”

Центр «Патріот» 

Центр “Наука” 

Центр “Ми -  господарі рідного міста” 

Центр «Дозвілля»

Центр «Захисту прав дітей»

Агенція «Служба шкільних новин»

 Діяльність патронажної комісії

Ефективне впровадження рейтингово-бальної системи по реалізації програми “Ми господарі рідного міста” (1-11кл)

Індивідуальні заняття з правознавства (вчителі основ правознавства)

Піклувальна рада школи

(Козуб К.Т.)

Клуби за інтересами:

«Паросток»

«Берегиня»

«Юний ерудит»

«Юні краєзнавці»

«Школа лідерства»

«Слуги юстиції»

Спецкурс «Людина і суспільство» (учителі основ правознавства)

Залучення учнів до участі в гуртках, спортивних секціях, клубах за інтересами, які функціонують у школі.

Рада школи

(Козловська Н.М.)

Допрофільне вивчення правознавства (7-9 класи, учителі основ правознавства)

Участь в акціях «Чисті двір, вулиця, місто - чиста Україна», «Здай батарейку – збережи планету»

Залучення до дитячої організації:

- «Маленькі українці» (1-4 кл);

- юнацьких: «Спілка школярів активістів»

(5-9 кл);

Ліцейне братство» (10-11 )

Діяльність дитячих організацій «Маленькі українці», «Спілка школярів активістів», «Ліцейне братство»

Співпраця з Луцьким відділом поліції, фондом Переображення», Центром соціальних служб для дітей, сімї та молоді

Консультативний пункт правового всеобучу батьків та учнів (вчителі основ правознавства)

Діяльність кабінету Лесезнавства

 

 

Робота з класними керівниками: м/о соціально-психологічної служби, педагогів-організаторів, класоводів, класних керівників

 

Діяльність музею військово-патріотичного виховання

Співпраця з ДНЗ № 27

 

 

 

Тематика виховних годин на І семестр 2017-2018 н.р.

План виховної роботи Луцького НВК №9 на І семестр 2017-2018 н.р.

Графік проведення тематичних місячників на 2017-2018 н.р.