| | vivaspb.com | finntalk.com

План роботи служби охорони праці на 2019 рік

Місяць

Заходи

Січень

Підписання угоди з ОП на новий календарний рік.

Контроль за журналами реєстрації інструктажів з безпеки з учнями.

Звіт з травматизму.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Лютий

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль стану засобів індивідуального захисту, електроінструменту.

Березень

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з охорони праці у майстернях обслуговуючої праці та трудового навчання.

Контроль журналів реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці.

Квітень

Проведення тижня ОП.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Звіт з травматизму.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Травень

Контроль журналу реєстрації нещасних випадків з учнями, виконання заходів, передбачених актами.

Проведення навчання з електробезпеки (ІІІ група).

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Наказ про підготовку до нового навчального року.

План організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року.

Нарада з ОП.

Перегляд і доповнення інструкцій з ОП.

Підготовка розділу «Охорона праці» до плану роботи НВК на наступний навчальний рік.

Підготовка документації з охорони праці для пришкільного табору.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Червень

Контроль ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Оформлення акта про виконання угоди з ОП.

Липень

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні ремонту.

Забезпечення нормативними документами з охорони праці.

Надання методичної допомоги при складанні інструкцій з ОП.

Серпень

Перегляд програм вступного, первинного інструктажу.

Контроль стану протипожежних засобів.

Перегляд положень, що діють у НВК.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі.

Контроль забезпечення робочих місць засобами захисту.

Контроль проведення інструктажів на робочому місці.

Перевірка ЗІЗ (акти, протоколи).

Контроль стану охорони праці та оформлення актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах.

Перевірка надійності кріплення спортивного обладнання.

Контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними актами.

Контроль наявності плану заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Огляд освітлення.

Контроль наявності акта опосвідчення технічного стану електроустановок.

Контроль забезпечення миючими і знешкоджувальними засобами.

Контроль забезпечення спецодягом.

Коректування правил внутрішнього трудового розпорядку, погодження з профкомом.

Складання графіка адміністративно-громадського контролю на навчальний рік.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Проведення навчання з класними керівниками за програмою вступного інструктажу з учнями.

Вересень

Проведення вступного інструктажу з ОП.

Забезпечення новоприйнятих працівників посадовими інструкціями.

Накази про призначення відповідальних за пожежну і електробезпеку, за організацію роботи з охорони праці в НВК та структурних підрозділах.

Накази про призначення комісії з перевірки знань, з технічного огляду будівель і споруд.

Контроль проведення інструктажів з цивільного захисту (журнали).

Ознайомлення працівників з наказом про організацію роботи з ОП.

Забезпечення вахти списком необхідних телефонів і адрес.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з ОП та БЖД.

Проведення навчання новоприйнятих працівників з питань ОП.

Інформаційне забезпечення ОП.

Акт технічного огляду будинків і споруд.

Наказ про протипожежний режим.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Жовтень

Звіт з травматизму.

Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Контроль підготовки НВК до роботи в зимових умовах.

Практичне заняття з відпрацювання плану евакуації.

Заняття з користування первинними засобами пожежогасіння.

Інформування працівників по зміни в законодавстві про охорону праці.

Листопад

Проведення навчання з ОП для всіх працівників.

Контроль ведення журналів адміністративно-громадського контролю з ОП.

Нарада з ОП.

Контроль стану такелажних засобів.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Грудень

Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків з учнями, виконанням заходів, передбачених актами.

Оформлення акта про виконання угоди з питань ОП.

План заходів з ОП на наступний календарний рік.

План заходів з ПБ на наступний календарний рік.

Обов’язковий медогляд працівників.

Наказ за підсумками року про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інформування працівників про зміни в законодавстві про охорону праці.

Складання плану роботи служби охорони праці на наступний рік.