| | vivaspb.com | finntalk.com

Додаток 1

до наказу директора Луцького НВК № 9

210-одвід 30.08.2019 р.

 

ГРАФІК

проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у Луцькому НВК № 9 на 2019-2020 н.р.

№ з/п

Предмет контролю

Терміни

Відповідальні особи

1

Перевірка стану робочих місць учнів, справності обладнання, пристосувань та інструментів, виявлення відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці до початку навчання.

щоденно

Вчителі-предметники

2

Перевірка стану справ з охорони праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортзалах та на інших навчально-виробничих ділянках

30.09.2019,

30.10.2019,

29.11.2019,

27.12.2019,

27.01.2020,

27.02.2020,

27.03.2020,

27.04.2020,

27.05.2020

Лігоцька Н.П.,

Гаврук В.О.,

завідувачі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів

3

Контроль стану охорони праці в НВК

29.11.2019,

27.02.2020,

27.05.2020

Дубина О.Д.,

Братущак І.Г.,

Ходомай В.П.

Коновалюк Ю.В.

4

Обговорення результатів перевірки на нарадах при директорові, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації та профспілки НВК

протягом року

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П., Братущак І.Г.