| | vivaspb.com | finntalk.com

ГРАФІК

проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у Луцькому НВК № 9 на 2017-2018 н.р.

 

№ з/п

Предмет контролю

Терміни

Відповідальні особи

1

Перевірка стану робочих місць учнів, справності обладнання, пристосувань та інструментів, виявлення відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці до початку навчання.

щоденно

Вчителі-предметники

2

Перевірка стану справ з охорони праці і безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортзалах та на інших начально-виробничих ділянках

29.09.2017,

27.10.2017,

27.11.2017,

27.12.2017,

26.01.2018,

26.02.2018,

26.03.2018,

26.04.2018,

25.05.2018

Лігоцька Н.П.,

Гаврук В.О.,

завідувачі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів

3

Контроль стану охорони праці в НВК

27.11.2017,

26.02.2018,

25.05.2018

Дубина О.Д.,

Братущак І.Г.,

Коновалюк І.М.

Коновалюк Ю.В.

4

Обговорення результатів перевірки на нарадах при директорові, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації та профспілки НВК

протягом року

Дубина О.Д.,

Лігоцька Н.П., Братущак І.Г.